De toekomst hacken?

Inderdaad.

Want, als we onze toekomst veilig willen stellen moeten we het systeem veranderen, zoveel is duidelijk. Op dit kamp kom je meer te weten over effectieve ‘hacks‘ waarmee je de wereld verbetert. Heeft het zin om op te stappen in de Klimaatmars (of me vast te kleven aan een Van Gogh)? Reis ik vanaf nu alleen nog met de fiets? Hoeveel kinderarbeid zit er in mijn favoriete chocolade en zijn er alternatieven? Is er een goede film over klimaat waarvan ik niet ga huilen? Moet je een pijplijn opblazen om van onze olieverslaving af te komen? Kan ik een rechtszaak aanspannen tegen een doortrapt regime?… De antwoorden liggen op jou te wachten op de Hoge Rielen. Concreet werken we met 6 invalshoeken: hackthelaw, hackcapitalism, hackpolitics, hackthemedia, hackyourlife, hackthestreets die concreet worden gemaakt in een gevarieerd aanbod voor denkers én doeners.

H#ckpolitics

Hoe kun je politieke middelen inzetten om je doelstellingen te realiseren? Is het werkelijk zo dat we uitsluitend gedurende verkiezingsperiodes onze stem krachtig kunnen laten horen? Of bestaan er nog methoden om onze mening en wensen kenbaar te maken en invloed uit te oefenen op ‘de politiek’?

H#ckthemedia

In een tijd van informatieovervloed ga je maar beter kritisch omgaan met de media. Media in handen van een paar investeerders kunnen leiden tot een uniform en bevooroordeeld wereldbeeld, beïnvloed door commerciële en politieke belangen.

Check informatiebronnen en feiten, wees je bewust van vooroordelen en filterbubbels.

Alternatieve media zijn vitaal voor een gebalanceerd informatiedieet. Steun aan onafhankelijke media en diversiteit bevordert een betrouwbaar mediaklimaat, essentieel voor een gezonde democratie en samenleving.

H#ckthelaw

Veel wetten zijn uitermate goed ontworpen om een betere bescherming van onze medemensen als onze planeet te waarborgen. Echter, de vraag blijft: hoe pak je de implementatie van dergelijke wetten aan? Hoe krijg je de wet aan je kant en zorg je dat die ook wordt gerespecteerd?

H#ckcapitalism

Het systeem zoals wij dat kennen, ademt kapitalisme. De eindeloze honger naar meer winst en constante groei zet zichzelf op de eerste plaats, wat leidt tot ongelijkheid en vernietiging. Het is hoog tijd om enkele fundamentele veranderingen door te voeren binnen deze ‘economie van nooit genoeg’.

H#ckyourlife

Heb je je ooit afgevraagd wat je persoonlijk kunt doen om bij te dragen aan een beter en duurzamer leven voor jezelf en anderen? Heb je erover nagedacht of het een goed idee is om de overstap te maken naar een vegetarisch dieet? Is het haalbaar om een plezierig en vervullend leven te hebben terwijl je tegelijkertijd ernaar streeft om je ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken?

H#ckthestreets

Moeten we soms onze stem verheffen en protesteren? Hoe ver mogen we gaan in ons verzet? Is burgerlijke ongehoorzaamheid in crisistijden soms essentieel? Tijdens het kamp onderzoeken we hoe je effectief en slim actie voert.

Is dit niet te radicaal?

Het systeem laat zich niet zomaar veranderen. We zullen kordaat en slim uit de hoek moeten komen. Er zijn immers altijd mensen die er baat bij hebben dat de dingen blijven zoals ze zijn. Zelfs als die destructief en onrechtvaardig zijn. En die sterkhouders van het systeem laten zich niet zomaar ompraten. Systeemverandering gaat dus altijd ook gepaard met strijd. Dit is geen pleidooi voor gratuit geweld natuurlijk. Maar wel een oproep tot inventiviteit, moed en soms zelfs een beetje opoffering. Kom op kamp te weten hoe je de wet gebruikt om de wereld duurzamer te maken, hoe je de straat gebruikt om onze eisen kenbaar te maken, hoe je je lijf gebruikt om te tonen dat het anders kan, hoe je media inzet om een ander geluid te laten klinken… Tot dan, in de Hoge Rielen.